KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố đề phòng chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hiệp Thuận

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố đề phòng chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hiệp Thuận

     UBND HUYỆN PHÚC THỌ                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THUẬN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

        Số: 58/KH-HTHT                                                                            Hiệp Thuận, ngày 26 tháng 7 năm 2021KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố đề phòng chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hiệp Thuận

 

Thực hiện Kế hoạch số378/KH-PGD ĐT ngày 26/7/2021 Về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố đề phòng chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hiệp Thuận, trường Tiểu học Hiệp Thuận lập Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố đề phòng chống dịch COVID-19 trường Tiểu học Hiệp Thuận

như sau:


          I. Mục đích, yêu cầu


          1. Mục đích

Để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường: Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; có kỹ năng tự phòng ngừa; có ý thức trách nhiệm trong tình hình đại dịch diễn biến ngày càng phức tạp; nắm được những việc làm, giải pháp cụ thể trong thực hiện phòng, chống COVID-19.

2. Yêu cầu

Công tác phòng chống covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội là cấp bách và được ưu tiên hàng đầu;

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  được triển khai kế hoạch và tuyền truyền tới 100% học sinh các lớp trong nhà trường trên internet qua zalo, tin nhắn, ….

II. Nội dung

  1. Công tác phòng, chống covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc, cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiêm chủng, các trường hợp khẩn cấp khác phải thực hiện nghiêm thông điệp “ 5k” của Bộ Y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tụ tập quá 02 người; thực hiện khai báo y tế hằng ngày trên Website https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng NCOVI, BLUZONE; VietNam Health Declaration.

 

Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải tự cách ly đồng thời thông báo ngay cho chính quyền và cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn, xử trí kịp thời.

Bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các cấp lãnh đạo; không hoang mang, lo lắng thái quá; không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

  1. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường

Thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống COVID-19 Trường Tiểu học Hiệp Thuận  theo chỉ đạo: Đồng chí Chỉ huy trưởng là Hiệu trưởng; Chỉ huy phó là đồng chí Phó  Hiệu trưởng. Ủy viên Sở Chỉ huy là các đồng chí tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn, giáo viên TPT Đội, nhân viên y tế và đồng chí bảo vệ; Thư ký Sở Chỉ huy là đồng chí thư ký ghi các cuộc họp của Nhà trường.

Phân công nhiệm vụ:

Đồng chí Chỉ huy trưởng: Nắm bắt tình hình, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo và chỉ đạo trực tiếp của cấp trên, triển khai đầy đủ nhiệm vụ cấp trên giao cho; nhận báo cáo kết quả phòng, chống dịch bệnh và tình hình đột xuất phát hiện ca nghi ngờ mắc COVID-19 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường qua nhân viên y tế; báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã, Trạm y tế xã; phối hợp xử trí tình hình cụ thể.

Đồng chí Chỉ huy Phó: Triển khai tuyên truyền, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh của nhà trường tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và các kênh truyền thông theo quy định; cùng Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch; theo dõi thi đua việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Các đồng chí ủy viên: Thực hiện triển khai, chỉ đạo giáo viên, nhân viên trong tổ khối phụ trách thực hiện kế hoạch và triển khai kế hoạch tới học sinh, phu huynh học sinh lớp chủ nhiệm ( đối với giáo viên chủ nhiệm), lớp giảng dạy ( đối với giáo viên môn); thu thập thông tin về tình hình dịch tễ trong tổ báo cho đồng chí nhân viên y tế trước 6 h00; trước 12h00; trước 18h00. Nếu trường hợp có ca nghi ngờ mắc covid-19 thì báo cáo trực tiếp với Chỉ huy trưởng theo khung giờ trên.

Đồng chí nhân viên y tế: Tổng hợp thông tin dịch bệnh trong nhà trường từ các đồng chí tổ trưởng, báo cáo vế đồng chí lãnh đạo trạm y tế xã và đồng chí Hiệu trưởng theo khung giờ: 6h; 12 h00; 18h 00 hàng ngày; tham mưu chuyên môn, đề xuất Hiệu trưởng mua, chuẩn bị thiết bị vật tư y tế phòng chống COVID-19 theo quy định tại TT13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế học đường của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục

Đồng chí UV- CTCĐ, TPT Đội: Nắm bắt tình hình  thực hiện và  đôn đốc công đoàn viên, đội viên, nhi đồng thi đua thực hiện kế hoạch; thực hiện báo cáo tình hình cho nhân viên y tế.

Đồng chí bảo vệ: thiết lập đường dây nóng SĐT : 0942501518; trực 24/24/7 nhận thông tin cấp bách về dịch bệnh khi người đến trường là F, báo cáo Hiệu trưởng kịp thời; trực ghi chép thông tin người đến trường liên hệ công tác; không cho  người ngoài nhà trường vào trường; trường hợp lãnh đạo cấp trên kiểm tra; yêu cầu cán bộ đến trường thực hiện “ 5K” và ghi chép lịch trình để theo dõi.

Phân công trực trường tối đa 02 người/ cùng thời điểm. Người trực trường phải thực hiện “ 5 k”.

Nhà trường dự kiến bố trí các phòng học, phòng bán trú làm phòng cách ly, bệnh viện dã chiến khi các cấp lãnh đạo yêu cầu.

IV. Tổ chức thực hiện

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm kế hoạch;

Thực hiện thi đua, khen, biểu dương người thực hiện tốt, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhẹ là nhắc nhở hạ thi đua, nghiêm trọng sẽ gửi lên cơ quan quản lý cấp trên giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Cb, Gv, NV ( thực hiện và triển khai tới HS)
- Lưu: VT.
 

                   HIỆU TRƯỞNG
 

 
 

                      Đỗ Thị Hương