HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THUẬN NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Ngày 08/10/2021, Trường tiểu học Hiệp Thuận tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu nhà trường có các đồng chí trong BGH, các đồng chí tổ trưởng và trưởng các bộ phận. 28 điểm cầu còn lại tại nhà các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trường Tiểu học Hiệp Thuận là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022; thông qua hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành Giáo dục phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hương- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 của trường tiểu học Hiệp Thuận đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

                                                 - Quang Khải-